Saturday, May 11, 2013

"Amaltas ke phool..."

Amaltas ke phool hai yeh ,
shayad kuch keh rhe hain...
kuch suna aapne :)
kya vahi,
abhi-abhi jo maine suna hai
shayad vahi...  :)